Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2021

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG

1.Máy Đục bêtông: modem ZG 0757
- Điện áp 220V-50HZ
- Thương Hiệu : Caowang
- Công suất: 1010W.
- khối lượng máy : 5kg

- Đơn giá: 1.700.000 đ/máy.


1.Máy Đục bêtông: modem SG0350
- Điện áp 220V-50HZ
- Thương Hiệu : Caowang
- Công suất: 1400W.
- khối lượng máy : 7kg

- Đơn giá: 2.200.000 đ/máy.
1.Máy Đục bêtông: modem 0860
- Điện áp 220V-50HZ
- Thương Hiệu : zhan jiang
- Công suất: 1600W.
- khối lượng máy : 6kg

- Đơn giá: 1.500.000 đ/máy.

2.Máy Đục bêtông: modem 0868
- Điện áp 220V-50HZ
- Thương Hiệu : zhan jiang
- Công suất: 1800W.
- khối lượng máy : 8kg
- Đơn giá: 1.700.000 đ/máy.3.Máy Khoan Đục bêtông 2 chức năng:
- Điện áp 220V-50HZ
- Thương Hiệu : zhan jiang
- Công suất: 1400W.
- khối lượng máy : 6kg
- Đơn giá: 1.400.000 đ/máy.


4.Máy đục bêtông: cw0756
- Điện áp 220V-50HZ
- Thương Hiệu : Caowang
- Khối Lượng máy : 5 kg
- Công suất: 1.050W.
- Đơn giá: 1.700.000 đ/máy.


Created By TCM
Hotline: 097.232.9696
Chat Facebook
Gọi điện ngay