Thứ Ba, 10 tháng 11, 2020

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG
Máy Đục bêtông:
- Điện áp 220V-50HZ
- Thương Hiệu : zhan jiang
- Công suất: 1600W.
- khối lượng máy : 6kg
- Đơn giá: 1.400.000 đ/máy.Máy Đục bêtông:
- Điện áp 220V-50HZ
- Thương Hiệu : zhan jiang
- Công suất: 1800W.
- khối lượng máy : 8kg
- Đơn giá: 1.700.000 đ/máy.

Máy Khoan Đục bêtông 2 chức năng:
- Điện áp 220V-50HZ
- Thương Hiệu : zhan jiang
- Công suất: 1400W.
- khối lượng máy : 6kg
- Đơn giá: 1.400.000 đ/máy.Máy đục bêtông: cw0756
- Điện áp 220V-50HZ
- Thương Hiệu : Caowang
- Khối Lượng máy : 5 kg
- Công suất: 1.100W.
- Đơn giá: 1.700.000 đ/máy.Created By TCM
Hotline: 097.232.9696
Chat Facebook
Gọi điện ngay