MŨI KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG
BẢNG GIÁ MŨI KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG :
STT
Loại Mũi (đường kính)
Hãng Sản Xuất
Giá Thành (vnd)
1
25mm
JoKet
170.000
2
32mm
JoKet
190.000
3
36mm
JoKet
210.000
4
46mm
JoKet
240.000
5
51mm
JoKet
250.000
6
56mm
JoKet
260.000
7
63mm
JoKet
270.000
8
66mm
JoKet
280.000
9
76mm
JoKet
300.000
10
83mm
JoKet
310.000
11
89mm
JoKet
330.000
12
96mm
JoKet
370.000
13
102mm
JoKet
380.000
14
112mm
JoKet
410.000
15
120mm
JoKet
430.000
16
127mm
JoKet
440.000
17
132mm
JoKet
450.000
18
140mm
JoKet
500.000
19
152mm
JoKet
620.000
20
162mm
JoKet
760.000
21
180mm
JoKet
880.000
22
200mm
JoKet
1.020.000
23
254mm
JoKet
1.500.000
24
300mm
JoKet
1.750.000
Created By TCM
Hotline: 097.232.9696
Chat Facebook
Gọi điện ngay